Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Изборна дисциплина "Спорт"
Действия към документ

Изборна дисциплина "Спорт"

1. За студентите от специалност “Компютърни науки”,1 курс:

Дисциплината Спорт е задължителна за първият семестър на 1 курс и е със седмичен хорариум 4 часа.Тъй като катедра “Спорт “на СУ не може да осигури обучение по Спорт със седмичен хорариум 4 часа , студентите трябва да положат задължително Спорт през първи и през втори семестър на 1 курс със седмичен хорариум 2 часа(общо 4 часа).
Годишната оценка по спорт е средноаритметична на съответните оценки от двата  семестъра.

2. За студентите от специалност “Информационни системи” и “Софтуерно инженерство”, 1 курс:

Дисциплината Спорт е задължителна само за първият семестър на 1 курс и е със седмичен хорариум 2 часа.

3. За студентите от специалност “Математика и информатика”, 1 курс”

Дисциплината Спорт е факултативна. Oценката се включва в дипломата, но не участва при образуването на средния успех и кредитите не се включват към общия брой. Административното записване за нея ще става от сайта на ФМИ в периода 18.10. – 25.10.2006 г.

4. За студентите от специалност “Информатика”, “Приложна математика”, “Математика” , 1 курс

Дисциплината Спорт е избираема. Административното записване за нея ще става от сайта на ФМИ в периода 18.10. – 25.10.2006 г. Оценката по Спорт е средноаритметична на съответните оценки от двата  семестъра.

5. За студентите от 2, 3, 4 курс на всички специалности:

Дисциплината Спорт е избираема. Административното записване за нея ще става от сайта на ФМИ в периода 18.10. – 25.10.2006 г. Оценката по Спорт е средноаритметична на съответните оценки от двата семестъра и участва при образуването на средния успех за текущата година.
Напомняме, че максималният брой кредити в група ИД “Хуманитарни” е 6.