Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Лекции във ФМИ от чуждестранни експерти по договор № BG051PO001-3.3.06-0052, 18-22 февруари
Действия към документ

Лекции във ФМИ от чуждестранни експерти по договор № BG051PO001-3.3.06-0052, 18-22 февруари

От 18 до 22 февруари в изпълнението на договор № BG051PO001-3.3.06-0052 ще се включат чуждестранните експерти проф. Питър Слуп и д-р Слави Стоянов от Open University – Холандия. Те са специалисти в областта на електронното обучение, но също така и участват в управлението на програмите за обучение на докторанти в Холандия на национално равнище.
В рамките на тяхното посещение са планирани следните краткосрочни курсове (workshops):

  1. Как се става успешен изследовател (How to become a productive researcher)
  2. Как да използваме социалните медии в изследователската дейност (Research 2.0: The use of social media in research)
  3. Методология за създаване на учебни софтуерни приложения (Methodology for the design of training/educational software applications)

Всеки курс ще е еднодневен (с продължителност 5-6 часа), и ще включва лекции и дискусии. В допълнение, всеки бенефициент ще има възможност да представи накратко (до 15 минути) своето научно изследване и да получи съвети и насоки за подобрения.

Обученията ще са полезни най-вече, но не само, за докторанти, млади учени и постдокторанти в областите на информатиката и педагогиката (обучение на учители по математика и информатика).

Моля, всеки от бенефициентите по проекта, в срок до 10 февруари 2013 да пише по email до ръководителя на проекта проф. К. Стефанов (krassen@fmi.uni-sofia.bg) и до Стефка Близнева (blizneva@fmi.uni-sofia.bg) кои от тези курсове ще посети, и предпочитания за ден на провеждане. Ако някой от бенефицентите няма възможност да се включи, моля да информира в същия срок ръководителя на проекта.

Моля, научните ръководители на бенефициентите, ако също имат желание да се включат в семинарите, да информират по email ръководителя на проекта до 10 февруари 2013.

Поканват се всички желаещи да посетят тези интересни лекции.
Новини
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Още новини...