Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Лекции във ФМИ от чуждестранни експерти по договор № BG051PO001-3.3.06-0052, 18-22 февруари
Действия към документ

Лекции във ФМИ от чуждестранни експерти по договор № BG051PO001-3.3.06-0052, 18-22 февруари

От 18 до 22 февруари в изпълнението на договор № BG051PO001-3.3.06-0052 ще се включат чуждестранните експерти проф. Питър Слуп и д-р Слави Стоянов от Open University – Холандия. Те са специалисти в областта на електронното обучение, но също така и участват в управлението на програмите за обучение на докторанти в Холандия на национално равнище.
В рамките на тяхното посещение са планирани следните краткосрочни курсове (workshops):

  1. Как се става успешен изследовател (How to become a productive researcher)
  2. Как да използваме социалните медии в изследователската дейност (Research 2.0: The use of social media in research)
  3. Методология за създаване на учебни софтуерни приложения (Methodology for the design of training/educational software applications)

Всеки курс ще е еднодневен (с продължителност 5-6 часа), и ще включва лекции и дискусии. В допълнение, всеки бенефициент ще има възможност да представи накратко (до 15 минути) своето научно изследване и да получи съвети и насоки за подобрения.

Обученията ще са полезни най-вече, но не само, за докторанти, млади учени и постдокторанти в областите на информатиката и педагогиката (обучение на учители по математика и информатика).

Моля, всеки от бенефициентите по проекта, в срок до 10 февруари 2013 да пише по email до ръководителя на проекта проф. К. Стефанов (krassen@fmi.uni-sofia.bg) и до Стефка Близнева (blizneva@fmi.uni-sofia.bg) кои от тези курсове ще посети, и предпочитания за ден на провеждане. Ако някой от бенефицентите няма възможност да се включи, моля да информира в същия срок ръководителя на проекта.

Моля, научните ръководители на бенефициентите, ако също имат желание да се включат в семинарите, да информират по email ръководителя на проекта до 10 февруари 2013.

Поканват се всички желаещи да посетят тези интересни лекции.
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...