Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Интензивен курс "Математическа теория на метода на крайните елементи"
Действия към документ

Интензивен курс "Математическа теория на метода на крайните елементи"


Проф. дмн Райчо Лазаров, дългогодишен преподавател във ФМИ, а сега професор в  Texas A&M University, САЩ, ще изнесе интензивен курс лекции "Математическа теория на метода на крайните елементи".

Курсът ще се проведе през м. Март и Април с общ хорариум 20 часа. Препоръчва  се за магистри, както и за бакалаври с познания по обикновени и частни диференциални уравнения. На всички студенти, които положат успешно изпита, предметът ще се зачете като изборен курс.

Моля желаещите да се запишат в Учебен отдел на ФМИ, стая 209-а, и да изпратят писмо на адрес dimova@fmi.uni-sofia.bg
с цел определяне на подходящи ден, час и място за провеждане на занятията.