Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Обучение в рамките на Програмата Еразмус/Сократ
Действия към документ

Обучение в рамките на Програмата Еразмус/Сократ

Драги колеги,
За учебната 2006/2007 година ФМИ е подал заявки за съвместни дейности в рамките на Програмата с 13 университета – три от Франция, три от Германия, два от  Италия и по един от Англия, Гърция, Португалия, Дания и Швеция (заедно с Норвегия). По-долу UG означава студенти в период на бакалавърска степен, PG означава в период на магистърска степен, D – означава в период на докторантура, другото са специалностите, които се предпочитат от приемащата страна, посочени са и контактните лица съгласно договорите:
Франция:
1. Страсбург (Strasbourg) – информатика, математика, PG,
    1 стипендия х 10 мес. (отг.  проф. Н. Попиванов);

2. Нант (Nantes) - математика, информатика, UG, PG,
    2 стипендии x 10 мес. (отг. проф. Н. Попиванов);

3. Марсилия (Marseille) - приложна математика,  PG,
    3 стипендии x 10 мес. (отг. доц. Ст. Димова).

Германия:
1. Карлсруе (Karlsruhe) – математика,  PG, с английски,
    3 стипендии x 10 мес. .(отг. проф. Н. Попиванов)

2. Ейхщад (Eichstadt) – математика, информатика,  статистика, UG, PG, D,
    2 стипендии  x  10 мес. (отг. проф. Н. Попиванов)

3. Котбус (Cottbus) – математика, UG, 
    2 стипендии  x  10 мес. (отг. проф. Н. Попиванов)

Италия:
1. Акуила (Aquila) - математика, UG,
    3 стипендии x 6 мес. (отг. ??);

2. Каляри (Cagliari) – информатика, математика, UG, PG, D, с английски също
    2 стипендии x 6 мес. (отг. проф. Н. Попиванов).

Гърция:
1. Янина (Ioannina) – математика, UG, с английски
    1 стипендия x 5 мес. (отг. проф. Н. Попиванов).

Англия:
1. Шефилд (Sheffield) - прил. математика, UG, PG, D,
    2 стипендии x 6 мес.  (отг. проф. Н. Попиванов).

Португалия:
1. Порто (Porto) - приложна математика,  PG,
    1 стипендия x 10 мес.  (отг. доц. Ст. Димова).

Дания:
1. Роскилд (Roskilde) - информатика, PG, за магистри
    2 стипендии x 6 мес. (с предимство ”Изкуствен интелект”, “Информационни системи”, “Биомедицинска информатика (отг. доц. M. Нишева, marian@fmi.uni-sofia.bg);

Швеция (съвместно с Норвегия):
1. Лулео (Luleå) и Нарвик (Narvik)  - информатика, PG, D,
    2 стипендии x 6 мес.;
и математика, PG, D, 1 стипендия x 6 мес. (отг. проф. Н. Попиванов – с английски

Искаме да ви уведомим,че отпусканите стипендии вероятно няма да са достатъчни за покриване на разходите в съответната страна и студентите ще трябва да харчат евентуално и собствени средства. Това създаде определени проблеми и миналите години, но те бяха успешно решени. За някои от местата има осигурено допълнително финансиране, срещу допълнителна работа. За да не изгубим месеци, започваме подбора за студентската мобилност сега. В същност, най-спешни са дългосрочните мобилности. Има вероятност да се сключат и още договори. Допълнително получената информация ще бъде обявена както на таблото, така и на уеб-сайта на ФМИ. ФМИ има Сократ офис – стая 202 (срещу Деканата). Документите ще се подават там.

Кандидатства се със следните документи (срок 04.04.06):

  • Лична молба с посочване на поредни желания (ако са повече от едно), придружена с е-майл адрес и тел.;
  • Академична справка за успеха от следването до момента (вкл. януарската сесия), която не е необходимо да бъде заверена в Ректората. За магистрите – и бакалавърска диплома (акад. справка)
  • Свидетелство за владеене на език;
  • 2 препоръки от преподаватели от ФМИ;
  • CV с описание по собствен избор на допълнителни професионални способности (стажове, работа в фирми и т.н.)

За справки по всички въпроси – Сократ – офиса на ФМИ и съответните отговорници, също и nedyu@fmi.uni-sofia.bg.


Проф. Недю Попиванов
/Отговорник за Програмата
Еразмус/Сократ във ФМИ/

20.03.2006