Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Семинар „Математическо моделиране”, 1 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Действия към документ

Семинар „Математическо моделиране”, 1 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ

На 1.04.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501, ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране".

1. Доц. д-р Емилия  Бажлекова от Института по Математика и Информатика, БАН, ще представи проблема:

"Диференциране от дробен ред: приложения в математическото моделиране на нелокални процеси"

Резюме: За разлика от класическото диференциране, диференциалните оператори от дробен ред са нелокални. Те се използват успешно за моделиране на нелокални процеси, например процеси „с памет“, при които предисторията на разглежданата система е от значение. Линейните модели от дробен ред имат потенциал адекватно да описват комплексни процеси и същевременно съществува разработен математически апарат за тяхното аналитично решаване.
След кратко въведение в дробното смятане ще бъдат разгледани няколко линейни модела от дробен ред: за аномална дифузия, разпространение на затихващи вълни и вискоеластични течения. Ще се дискутират основните техники за тяхното аналитично и числено решаване.

Работата по темата се съфинансира от Договор ДФНИ-И02/9.

2. Ксения Цочева, магистър в маг. програма ИМММ, ще представи проблема:

"Напълно монотонни функции при изследване на някои дробни уравнения за вискоеластични флуиди"

Резюме: Разглежда се един от известните модели на Бюргерс за вискоеластични флуиди. Търсят се ограничения върху параметрите на модела, така че той да се доближава до реалното поведение на вискоеластични флуиди и да апроксимира добре физичните  закономерности, които го обуславят.