Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Семинар „Математическо моделиране”, 11 март 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Действия към документ

Семинар „Математическо моделиране”, 11 март 2017, 15-17, зала 501, ФМИ

На 11.03., събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501, ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране"

1. Славомир Къслев ще представи проблема:

"Why Types Matter (Защо типовете са важни)" 

Резюме: Ще бъде направено кратко въведение в алгебричните типове от данни. Ще разгледаме няколко от връзките на Теория на Типовете с други клонове на математиката, конкретно с аналитичната комбинаторика, логика (Curry–Howard correspondence) и топология (Homotopy Type Theory). Също така ще разгледаме как системи, базирани на Dependent Types, дават възможност за формално доказване на теореми, използвайки компютър, и какво е Proof Assistant. 

2. Студентите Васил Пашов, Георги Василев, Калин Милушев, Мария Зарчева, Николай Сапунджиев, Тодор Гайдаров, участници в Workshop-a, 3-5 Март, ще представят решението на проблема:

„Трасиране на лъчи”

Резюме: Основна задача на компютърната графика (КГ) е изобразяването на тримерния свят (3D векторно пространство) върху екрана на монитора (2D векторно пространство). Този процес е аналогичен на начина, по който човешкият мозък интерпретира импулсите, изпратени му от оптичния нерв, когато е възбуден от електромагнитна вълна (светлина) с определена дължина (цвят). В настоящия проект са изпълнени следните основни задачи на КГ за постигане на гореспоменатата цел: 1) Разработен е код за моделиране на тримерни обекти в Декартова координатна система, 2) Посредством метода «трасиране на лъчи» е съставена ортогонална и перспективна проекция на света върху двумерен екран; 3) Разработен е алгоритъм за моделиране на сенки; 4) Съставен е модел на отдалечена светлина (паралелни лъчи) с последващи ефекти от околна и разсеяна светлина, както и възможност за блясък за полирани повърхности.

 
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...