Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Семинар „Математическо моделиране”, 11 март 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Действия към документ

Семинар „Математическо моделиране”, 11 март 2017, 15-17, зала 501, ФМИ

На 11.03., събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501, ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране"

1. Славомир Къслев ще представи проблема:

"Why Types Matter (Защо типовете са важни)" 

Резюме: Ще бъде направено кратко въведение в алгебричните типове от данни. Ще разгледаме няколко от връзките на Теория на Типовете с други клонове на математиката, конкретно с аналитичната комбинаторика, логика (Curry–Howard correspondence) и топология (Homotopy Type Theory). Също така ще разгледаме как системи, базирани на Dependent Types, дават възможност за формално доказване на теореми, използвайки компютър, и какво е Proof Assistant. 

2. Студентите Васил Пашов, Георги Василев, Калин Милушев, Мария Зарчева, Николай Сапунджиев, Тодор Гайдаров, участници в Workshop-a, 3-5 Март, ще представят решението на проблема:

„Трасиране на лъчи”

Резюме: Основна задача на компютърната графика (КГ) е изобразяването на тримерния свят (3D векторно пространство) върху екрана на монитора (2D векторно пространство). Този процес е аналогичен на начина, по който човешкият мозък интерпретира импулсите, изпратени му от оптичния нерв, когато е възбуден от електромагнитна вълна (светлина) с определена дължина (цвят). В настоящия проект са изпълнени следните основни задачи на КГ за постигане на гореспоменатата цел: 1) Разработен е код за моделиране на тримерни обекти в Декартова координатна система, 2) Посредством метода «трасиране на лъчи» е съставена ортогонална и перспективна проекция на света върху двумерен екран; 3) Разработен е алгоритъм за моделиране на сенки; 4) Съставен е модел на отдалечена светлина (паралелни лъчи) с последващи ефекти от околна и разсеяна светлина, както и възможност за блясък за полирани повърхности.

 
Новини
Apr 29, 2017 Семинар по Математическа логика, 4 май 2017
Apr 28, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 2 май 2017
Apr 27, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Още новини...