Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Семинар „Математическо моделиране”, 13 май 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Действия към документ

Семинар „Математическо моделиране”, 13 май 2017, 15-17, зала 501, ФМИ

На 13.05.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране".

Гл. ас. Станислав Харизанов, ИИКТ/ИМИ – БАН, ще представи проблема:

Вариационни модели за сегментиране на дигитални изображения 

Резюме. Двуфазовата сегментация на дигитални изображения е актуално научно направление в компютърното зрение (Computer Vision). Постановката на задачата е, че изображението съдържа обект на интерес и фон, а целта – правилното отделяне на обекта от фона. Един от най-разпространените математически подходи за моделирането на такъв тип задача е вариационният, при който минимизацията на конкретен енергиен функционал определя сегментационните фази на изображението. В този доклад се прави обзор на различни вариационни модели, активно използвани и до днес в практиката: класическият функционал на Мамфорд-Шах и негови модификации; функционали върху Хилбъртови пространства с репродуктивни ядра (Reproducing Kernel Hilbert Space Methods); както и дискретен оператор на Лаплас върху равнинен граф с тегла, асоцииран с изображението.

 
Новини
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Jun 29, 2017 Допълнително обучение по "Числен анализ", спец. "Компютърни науки", подготовка за ДИ, 30 юни 2017
Jun 29, 2017 ОКС "Магистър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г.
Още новини...