Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Семинар „Математическо моделиране”, 13 май 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Действия към документ

Семинар „Математическо моделиране”, 13 май 2017, 15-17, зала 501, ФМИ

На 13.05.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране".

Гл. ас. Станислав Харизанов, ИИКТ/ИМИ – БАН, ще представи проблема:

Вариационни модели за сегментиране на дигитални изображения 

Резюме. Двуфазовата сегментация на дигитални изображения е актуално научно направление в компютърното зрение (Computer Vision). Постановката на задачата е, че изображението съдържа обект на интерес и фон, а целта – правилното отделяне на обекта от фона. Един от най-разпространените математически подходи за моделирането на такъв тип задача е вариационният, при който минимизацията на конкретен енергиен функционал определя сегментационните фази на изображението. В този доклад се прави обзор на различни вариационни модели, активно използвани и до днес в практиката: класическият функционал на Мамфорд-Шах и негови модификации; функционали върху Хилбъртови пространства с репродуктивни ядра (Reproducing Kernel Hilbert Space Methods); както и дискретен оператор на Лаплас върху равнинен граф с тегла, асоцииран с изображението.

 
Новини
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Още новини...