Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Действия към документ

Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ

На 29.04.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". 

1. Ивета Николова, магистър в МП "Изчислителна математика и математическо моделиране", ще представи проблема:

"Върху един модел на растеж на клетки, използващ схеми на реакция”

Резюме. Ще бъде представен модел на растеж на клетки, предложен от проф. Св. Марков. Математическият модел представлява система от обикновени диференциални уравнения, описваща динамиката на биомасата на два вида клетки, на концентрацията на всички хранителни субстрати, които са необходими за растежа на клетките, и на концентрацията на всички произвеждани субстанции, които са метаболизирани от активните клетки (както отпадъчни продукти, така и продукти, необходими за растежа на клетките). Разгледани са стационарните точки на модела. Числено е изследвано влиянието на един от параметрите върху устойчивостта на решенията на модела. 

2. Васил Пашов, участник в ЕКМИ Седмицата по моделиране, 17-24 юли 2016 г., София, ще представи проблема:

"Моделиране на популации от животински видове в ловни паркове"

Резюме: Ловните паркове представляват затворени територии, предлагащи ловуване на животни срещу заплащане. Основни проблеми на този вид паркове са свързани с предвиждане на броя индивиди в следващите 10 години, както и справянето с кръвосмешението между индивидите, което води до деформации и намаляване на цената на ловните трофеи. В темата са разгледани някои идеи и практически резултати от работа над такъв тип задача за конкретен парк "Ворово" в Сърбия.

 
Новини
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Още новини...