Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Действия към документ

Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ

На 29.04.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". 

1. Ивета Николова, магистър в МП "Изчислителна математика и математическо моделиране", ще представи проблема:

"Върху един модел на растеж на клетки, използващ схеми на реакция”

Резюме. Ще бъде представен модел на растеж на клетки, предложен от проф. Св. Марков. Математическият модел представлява система от обикновени диференциални уравнения, описваща динамиката на биомасата на два вида клетки, на концентрацията на всички хранителни субстрати, които са необходими за растежа на клетките, и на концентрацията на всички произвеждани субстанции, които са метаболизирани от активните клетки (както отпадъчни продукти, така и продукти, необходими за растежа на клетките). Разгледани са стационарните точки на модела. Числено е изследвано влиянието на един от параметрите върху устойчивостта на решенията на модела. 

2. Васил Пашов, участник в ЕКМИ Седмицата по моделиране, 17-24 юли 2016 г., София, ще представи проблема:

"Моделиране на популации от животински видове в ловни паркове"

Резюме: Ловните паркове представляват затворени територии, предлагащи ловуване на животни срещу заплащане. Основни проблеми на този вид паркове са свързани с предвиждане на броя индивиди в следващите 10 години, както и справянето с кръвосмешението между индивидите, което води до деформации и намаляване на цената на ловните трофеи. В темата са разгледани някои идеи и практически резултати от работа над такъв тип задача за конкретен парк "Ворово" в Сърбия.

 
Новини
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Jun 29, 2017 Допълнително обучение по "Числен анализ", спец. "Компютърни науки", подготовка за ДИ, 30 юни 2017
Jun 29, 2017 ОКС "Магистър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г.
Още новини...