Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Явяване на изпити през септемврийската сесия
Действия към документ

Явяване на изпити през септемврийската сесия

Семестриално завършилите студенти с право на явяване на изпит, прекъсналите студенти и студентите, които имат изпити от минали учебни години и желаят да се явят на изпити през септемврийската изпитна сесия трябва

  1. Да заплатят такса от 20.00 лв. за всеки изпит, на който ще се явяват (съгласно заповед на Ректора на СУ -РД 19-44 /28.01.2005г. се заплаща за явяване на изпит след редовна и поправителна сесия). Заплащането става в касата на ФМИ, стая 214.
  2. Да подадат заявка по образец в стая 209А и  приложат получената квитанция.

  
Крайният срок е 25.08.2006 г.