Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Действия към документ

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27 от Правилника за прием на магистри в СУ.

 • Първо класиране (само по държавна субсидия) до 26.09.2017г.
  Срокът за записване на студентите, приети на 1-во класиране са 27 и 28.09.2017г. в стая 220 на ФМИ
 • Второ класиране до 6.10.2017г.
  Срокът за записване на студентите, приети на 2-ро класиране са до три работни дни от издаване на заповедта на Ректора в стая 220 на ФМИ.

Необходими документи за записване

 1. Копие от диплома за висше образование ( ако не е приложена при кандидатстването). Ако предстои издаване на дипломата се задължавате да предоставите копие от нея в определен срок.
 2. Комплект документи за записване на новоприети студенти;
 3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра;
 4. Документ за платена семестриална такса за обучение

Преди записването е необходимо студентът да е заплатил семестриалната си такса за обучение. Таксите могат да се заплащат:

 • На касите на ФМИ;
 • По банков път, по сметка:
  ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ
 • EASY PAY – без код, като банков превод
 • EPAY- без код, като банков превод

Годишни такси за обучение на магистри – учебна 2017/18г.

 

Специалност Държавна
субсидия (ДС)*
ред. об.
Запл.
ред. об.
Държавна
субсидия (ДС)*
 зад. об.
Запл.
зад. об.
Математика 800 лв. 1680 лв. не се провежда обучение не се провежда обучение
Приложна математика 800 лв. 1680 лв. не се провежда обучение 1680 лв.
Математика и информатика 400 лв. 1000 лв. 300 лв. 500 лв.
Информатика 800 лв. 2200 лв. не се провежда обучение не се провежда обучение