Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Действия към документ

Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.

Записването НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ще става в каб. 221, отдел Студенти, ФМИ КАКТО СЛЕДВА: 

 • Първо класиране – от 12 до 14 юли 2017 г. вкл. от 8.30 - 12.00 и от 12.30-17.30 ч.
 • Второ класиране – от 19 до 21 юли 2017 г. вкл. от 8.3012.00 и от 12.30-17.30 ч.
 • Трето класиране – от 26 до 28 юли 2017 г. вкл. от 8.3012.00 и от 12.30-17.00 ч.

Студентите трябва да носят:

 • 4 снимки паспортен формат; 
 • Оригинал и задължително копие на дипломата за средно образование;
 • Лична карта;
 • Документ за платена семестриална такса + 12 лв. /допълнително са заплащат само при условие, че студентът желае да ползва намаленията с ISIC студентска карта/. Семестриалната такса може да се плати в касата на ФМИ или по банков път.

Необходимите допълнителни документи за записване /студентска книжка, картон/ се закупуват от книжарницата на ФМИ и се попълват на място.

Попълването на документите за записване се извършва във ФМИ. /линк от сайта на СУ за бланка на формуляр за записване  Попълва се онлайн, разпечатва се и се депозира при записването/.

След записването в отдел "Студенти", първокурсниците следва да попълнят електронен тест по английски за определяне на ниво. Допълнителна информация се получава в каб. 221.

Потвърждаването за участие в следващо класиране се извършва също във ФМИ, каб. 221, като е необходимо да се попълни Декларация за участие в следващо класиране и да се депозира оригинала на дипломата за средно образование  в отдел "Студенти" за специалността, в която е приет кандидат-студентът.

Студенти, които  възстановяват правата си с КСК /кандидат-студентски изпит/ моля, да подават документите си на 11.07.2017 г. в каб. 221, отдел Студенти /10.00-12.00 и от 13.30-16.30 ч./

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗАПИСВАНЕТО!

Уважаеми първокурсници,

За да се избегне натрупването на дълги опашки и да Ви се спести значително време за чакане, Ви съветваме предварително да платите семестриалната си такса чрез банков превод до:

 • ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ
 • EASY PAY – без код, като банков превод
 • EPAY- без код, като банков превод
 • FAST PAY – без код, като банков превод

 Допълнителна информация:
Студентите, които искат да бъдат настанени в студентски общежития на СУ, ще могат да се записват онлайн за класиране на сайта на ПСБО от началото на м. септември  /актуална информация ще има на сайта на СУ/.

Отдел Студенти, ФМИ

 
Новини
Jul 28, 2017 Прием на докторанти във ФМИ, държавна поръчка, 2017/2018 уч.г.
Jul 23, 2017 Прием за ОКС "Магистър", 2017/2018 уч.г., инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Още новини...