Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г., 2-ро класиране
Действия към документ

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г., 2-ро класиране

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27 от Правилника за прием на магистри в СУ.

 • Второ класиране на 6.10.2017г.– ще бъде обявено на сайта на Софийския университет.
  Срокът
  за записване на студентите, приети на 2-ро класиране е от 9.10.2017г. до 11.10.2017г., записването става в стая 220, ФМИ (приемно време от 9.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.30 часа). 

Необходими документи за записване

 1. Копие от диплома за висше образование ( ако не е приложена при кандидатстването). Ако предстои издаване на дипломата се задължавате да предоставите копие от нея в определен срок.
 2. Комплект документи за записване на новоприети студенти;
 3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра;
 4. Документ за платена семестриална такса за обучение

Преди записването е необходимо всеки студент да отиде в касата на ФМИ (стая 215) с попълнена студентска книжка, за да сложат печат за платена семестриална такса.

Заплащането на семестриалната такса може да стане:

 • На касите на ФМИ;
 • По банков път, по сметка:
  ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
  IBAN  BG36BNBG96613100174201
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ
 • EASY PAY – без код, като банков превод
 • EPAY- без код, като банков превод

Годишни такси за обучение на магистри – учебна 2017/18г.

 

Специалност Държавна
субсидия (ДС)*
ред. об.
Обучение
срещу запл.
ред. об.
Държавна
субсидия (ДС)*
 зад. об.
Обучение
срещу запл.
зад. об.
Математика 800 лв. 1680 лв. не се провежда обучение не се провежда обучение
Приложна математика 800 лв. 1680 лв. не се провежда обучение 1680 лв.
Математика и информатика 400 лв. 1000 лв. 300 лв. 500 лв.
Информатика 800 лв. 2200 лв. не се провежда обучение не се провежда обучение