Лични средства
Вие сте тук: Начало Конкурси за академични длъжности Архив на конкурси

Архив на конкурси

За  главен асистент по професионално направление:

 • 4.5. Математика /Комплексен анализ/ - един, за нуждите на катедра „Комплексен анализ и топология“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 51/27.06.2017 г.

За  асистенти по:

 • 4.5. Математика /Изследване на операциите/ - един, за нуждите на катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
 • 4.5. Математика /Приложна механика и роботика/ - един, за нуждите на катедра „Мехатроника, роботика и механика“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
 • 4.5. Математика /Числени методи/ - един, за нуждите на катедра  „Числени методи и алгоритми“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /Компютърни мрежи и операционни системи/ - един, за нуждите на катедра катедра „Изчислителни системи“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.

За  доценти по професионално направление:

 • 4.5. Математика /Алгебра и приложения/ - един, за нуждите на катедра "Алгебра", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 31/18.04.2017 г.;
 • 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика /Методика на обучението по информатика/ - един, за нуждите на катедра "Обучение по математика и информатика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 31/18.04.2017 г.

За професор по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /Роботика и програмиране/ - един за нуждите на катедра "Аналитична механика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 23/17.03.2017 г.

За доценти по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /Програмиране и алгоритми/ - един за нуждите на катедра "Компютърна информатика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 23/17.03.2017 г.;
 • 4.5. Математика /Приложна механика и роботика/ - един за нуждите на катедра "Аналитична механика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 23/17.03.2017 г.

За главни асистенти по професионално направление:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /Програмиране и алгоритми/ - един за нуждите на катедра "Компютърна информатика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 23/17.03.2017 г.;
 • 4.5. Математика /Приложна механика и роботика/ - един за нуждите на катедра "Аналитична механика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 23/17.03.2017 г.

За доцент по:

 • 4.5. Математика /частни диференциални уравнения/ - един, за нуждите на катедра „Диференциални уравнения“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 81/14.10.2016 г.

За главни асистенти по:

 • 4.5. Математика /изчислителна математика/ - един, за нуждите на катедра „Числени методи и алгоритми“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 81/14.10.2016 г.;
 • 4.5. Математика /диференциални уравнения/ - един, за нуждите на катедра „Диференциални уравнения“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 81/14.10.2016 г.;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /технологично предприемачество/ - един, за нуждите на катедра „Софтуерни технологии“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 81/14.10.2016 г.

За главни асистент по:

 • 4.5. Математика /алгебра/ - един, за нуждите на катедра "Алгебра", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 58/26.07.2016 г.;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /програмиране и алгоритми/ - един, за нуждите на катедра "Компютърна информатика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 58/26.07.2016 г.

За доцент по: 

 • 4.5. Математика /изчислителна математика/ - един, за нуждите на катедра "Числени методи и алгоритми", със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 40 от 27.05.2016 г.; 

За главни асистенти по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /бази от данни и изкуствен интелект/ - един за нуждите на катедра "Компютърна информатика", със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 40 от 27.05.2016 г.;
 • 4.5. Математика /комплексен анализ/ - един, за нуждите на катедра "Комплексен анализ и топология", със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 40 от 27.05.2016 г..

За доцент по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /компютърни архитектури и системи/ - един, за нуждите на катедра "Изчислителни системи", със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г.;

За главен асистент по:

 • 4.5. Математика /математически анализ/ - един, за нуждите на катедра "Математически анализ", със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г.;

За асистенти по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (информатика и информационни технологии) - трима, за нуждите на катедра "Информационни технологии"със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к "Новинар", бр. 93/21.04.2016 г. ;
 • 4.5. Математика (приложна механика и роботика) - един, за нуждите на катедра "Аналитична механика", временно присъединена към катедра "Информационни технологии", със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к "Новинар", бр. 93/21.04.2016 г.;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (дискретни структури и софтуерни технологии) - един, за нуждите на катедра "Изчислителни системи", със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к "Новинар", бр. 93/21.04.2016 г.

За доценти по:

 • 4.5 Математика (Алгебра и приложения) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
 • 4.6. Информатика и КН (Електронен бизнес и електронно управление) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

За главен асистент по:

 • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по информатика и информационни технологии/ - един – за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“; със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 38 от 26.05.2015 г.

За асистенти по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /информационни технологии/ - един
 • 4.5. Математика /аналитична механика/ - един;

за нуждите на катедра „Информационни технологии“ с временно присъединена  катедра  „Аналитична механика“; 
със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в-к Новинар, бр.61/17.03.2015 г.

За професор по:

 • 4.5. Математика /математическо моделиране и приложение на математиката – числени методи/ - един – за нуждите на катедра ЧМА; със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 20 от 17.03.2015 г.

За доцент по:

 • 4.5. Математика /аналитична механика/  – един – за нуждите на катедра „Аналитична механика“, временно присъединена към катедра ИТ; със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 20 от 17.03.2015 г.

За главен асистент по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /информационни технологии/ - един – за нуждите на катедра „Информационни технологии“; със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 13 от 17.12.2014 г.

 За доценти по:

 • 4.5. Математика /числен анализ и геометрично моделиране/ - един; със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".Обявата е в ДВ бр. 102/12/12/2014г.

 За главни асистенти по:

 • 4.5. Математика /математическа логика/ - един; със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Обявата е в ДВ бр. 102/12/12/2014г.

 За главен асистент по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /дискретни структури и алгоритми/ – един – за нуждите на катедра „Изчислителни системи“; със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 96 от 21.11.2014 г.
За професори по:
 • 4.5. Математика /математически анализ/ – един – за нуждите на катедра „Математически анализ“;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /извличане на информация/ – един – за нуждите на катедра „Софтуерни технологии“;

със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 82 от 03.10.2014 г.

За асистент по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /програмиране/ - един - за нуждите на катедра "Компютърна информатика";
 • 4.6. Информатика и компютърни науки /управление на проекти/ - един - за нуждите на катедра "Компютърна информатика"; 
 • 4.5. Математика /числени методи/ - един  - за нуждите на катедра „Числени методи и алгоритми";

със срок 2 месеца от публикуване на обявата  във в-к "Новинар", бр. 155/04.07.2014 г.

За главен асистент по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /бази от данни/ - един - за нуждите на катедра "Компютърна информатика";
 • 4.5. Математика /математическа логика/ - един - за нуждите на катедра "Математическа логика и приложенията й";

със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 55 от 04.07.2014 г.

За доцент по:

 • 4.6. "Информатика и компютърни науки" / бази от данни/ - един -  за нуждите на катедра "Компютърна информатика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 45 от 30.05.2014 г.;
 • 4.6. "Информатика и компютърни науки" /компютърни системи и технологии/ - един -  за нуждите на катедра "Изчислителни системи", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 45 от 30.05.2014 г.;

За главен асистент по:

 •   4.5. Математика /вероятности и статистика/ - един - за нуждите на катедра ВОИС, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 45 от 30.05.2014 г.

 За асистент по:

 • 4.5. Математика /алгебра/ - един за нуждите на катедра "Алгебра" със срок 2 месеца от обявяването му във в-к "Новинар", бр.119/23.05.2014 г.

За доцент по:

 • 4.6. "Информатика и компютърни науки" /програмиране/ - един -  за нуждите на катедра "Компютърна информатика", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 33 от 11.04.2014 г.;

За главен асистент по:

 • 4.5. Математика /математическа логика/ - един - за нуждите на катедра "Математическа логика и приложенията й", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 33 от 11.04.2014 г.;

За професор по:

 • 4.5. Математика /приложна механика, роботика/ - един -  за нуждите на катедра "Информационни технологии", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 31 от 04.04.2014 г.;

За главен асистент по:

 • 4.5. Математика /геометрия/ - един - за нуждите на катедра "Геометрия", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 31 от 04.04.2014 г.

За асистент по:

 •  4.5. математика /математически анализ/ - един - за нуждите на катедра "Математически анализ", със срок 2 месеца от обявяването му във в-к "Новинар", бр. 67/20.03.2014 г.

За професор по:

 • 4.5. математика /вероятности и статистика - разклоняващи се стохастични процеси/  - един - за нуждите на катедра ВОИС, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 13/14.02.2014 г.;
 • 4.5. математика / вероятности и статистика - вероятностни разпределения при модели на риск/ - един - за нуждите на катедра ВОИС, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 13/14.02.2014 г.;

За доцент по:

 •  1.3. педагогика на обучението по математика и информатика /съвременни образователни технологии/ - един - за нуждите на катедра ОМИ, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. 13/14.02.2014 г.

За главен асистент по:

 •  4.5. математика /вероятности и статистика/ - един, ДВ, бр. 108/17.12.2013 г. със срок 2 месеца.

За главен асистент по

 • 4.6. информатика и компютърни науки / електронен бизнес и електронно управление/ - един; със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", ДВ бр. бр. 88/08.10.2013 г.

За асистент по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /софтуерни технологии/ – един, със срок  2 месеца от публикуването на обявата в  в. "Новинар", бр. 159/09.07.2013 г. ;
 • 4.5. математика /математическа логика/ - един, със срок  2 месеца от публикуването на обявата в  в. "Новинар", бр. 159/09.07.2013 г. ; .

За доценти по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /информационни и комуникационни технологии в обучението/ - един, със срок  2 месеца от публикуването на обявата в  ДВ бр. 61/09.07.2013 г. ;
 • 4.5. математика /алгебра и приложения/ - един, със срок  2 месеца от публикуването на обявата в  ДВ бр. 61/09.07.2013 г. .

За главен асистент по

 • 1.3. педагогика на обучението по математика /съвременни образователни технологии/ - един, със срок  2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник бр. 53/18.06.2013 г.

За доцент по: 

 • 4.6. информатика и компютърни науки /дискретни структури и алгоритми/ - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 42 от 10.05.2013 г.
 • 4.6. информатика и компютърни науки /компютърни архитектури и системи/ - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 42 от 10.05.2013 г.
 • За асистент по  4.6. информатика и компютърни науки (електронно обучение)  - двама, със срок  2 месеца от публикуването във в. "Новинар", бр. 57/08.03.2013 г.

За доцент по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /програмиране/ - един; със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 14 от 12.02.2013 г.

За професор по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /програмиране/ - един;със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 14 от 12.02.2013 г.
 • 4.6. информатика и компютърни науки /база от данни, анализ и проектиране на информационни системи/ - един; със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 14 от 12.02.2013 г.

За доцент по:

 • 4.5. математика /геометрия/ - един;
 • 4.5. математика /изчислителна математика и математическо моделиране в образованието/ - един;
  срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 96 от 06.12.2012 г.

За асистент по

 • 4.6. информатика и компютърни науки /програмиране/ - двама, със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. "Новинар", бр. 278 от 28.11.12 г.

 За професор по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (информатика - системи, основани на знания) - един;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (информатика - разпределени системи) - един;
  срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 90/16.11.2012 г.

За асистент по

 • 4.6. информатика и компютърни науки (електронно обучение)  - един, със срок  2 месеца от публикуването във вестник  "Новинар",  бр. 259 от 06.11.2012 г., стр. 18

За главен асистент по

 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – бази от данни/ - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” бр. 59/ 03.08.2012 г.;

За доцент по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – компютърни архитектури и системи/ - един, със срок  2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” бр. 59/03.08.2012 г.;
 • 4.5. математика /теоретична механика/ - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” бр. 59/03.08.2012 г.

За асистент по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика - електронно обучение/ - един, със срок  2 месеца от публикуването във вестник Новинар бр. 175/30.07.2012 г.;
 • 4.5. математика /теоретична механика/ -  един, със срок 2 месеца от публикуването във вестник Новинар бр. 175/30.07.2012 г.

За асистент по:

 • 4.5. математика /вероятности и статистика/ - един, със срок  2 месеца от публикуването във вестник Новинар бр. 123/30.05.2012 г.

 За главен асистент по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – дискретни структури и алгоритми/ - един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 41/01.06.2012 г.;

За доцент по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – тестване на софтуерни системи/ - един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 41/01.06.2012 г.;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – софтуерни архитектури/ - един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 41/01.06.2012 г.;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика: софтуерни технологии – мрежово програмиране и уеб инженеринг/ - един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 41/01.06.2012 г.;

За професор по:

 • 4.5. математика /вероятности и статистика/ - един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 41/01.06.2012 г.;
 • 4.5. математика /математически анализ/ - един, срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 41/01.06.2012 г..

За професор по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /база от данни/ - един, със срок  2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 16/24.02.2012 г.;

За доцент по:

 • 4.5. математика /математическа логика/ - един, със срок  2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 16/24.02.2012 г.;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /програмиране/ - един, със срок  2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 16/24.02.2012 г.

За асистент по:

 4.5. математика /математическа логика/ - двама със срок  2 месеца от публикуването във вестник  "Новинар",  бр. 36 от 13.02.2012 г.

За професор по:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика: софтуерни технологии – софтуерни процеси/ със срок  2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 5/17.01.2012 г. ;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – приложение на ИКТ в образованието, обработка на знания в цифрови библиотеки и системи за електронно обучение/ със срок  2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 5/17.01.2012 г. ;
 • 1.3. педагогика на обучението по математика /теория и методика за решаване на задачи по математика/ със срок  2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 5/17.01.2012 г. ;
 • 1.3. педагогика на обучението по математика /оценъчно-диагностични изследвания на обучението по математика/ със срок  2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 5/17.01.2012 г. ;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика: софтуерни технологии – анализ и проектиране/ със срок  2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 5/17.01.2012 г. ;
 • 4.5. математика /алгебра и теория на числата/ - един със срок  2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 5/17.01.2012 г.

За главен асистент по:

 • 4.5. математика /математическа логика/ със срок  2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 5/17.01.2012 г.

За асистент по:

 • 4.5. математика /математически анализ/ със срок  2 месеца от публикуването във вестник  "Новинар",  бр. 4 от 06.01.2012 г.
Действия към документ