Лични средства
Вие сте тук: Начало Полезни документи Такси за обучение - начини на плащане

Такси за обучение - начини на плащане

Таксите за обучение могат да бъдат платени по един от следните начини:

І. С банков превод от всяка търговска банка

  • По сметка на ФМИ - СУ “Свети Климент Охридски”:
   Българска народна банка - централно управление
   IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
   BIC: BN BG BG SD
или
  • По сметка на СУ “Свети Климент Охридски”:
   Българска народна банка - централно управление
   IBAN: BG52BNBG96613100174301
   BIC: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
Факултет (ако се използва централната сметка на СУ)

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

ІІ. В брой в касите на ФМИ или Ректората

На платилите по банков път студенти, студентската книжка се заверява  в стая 215, ФМИ.

 

 

Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...