Лични средства
Вие сте тук: Начало Образци на документи Такси за обучение - начини на плащане

Такси за обучение - начини на плащане

Таксите за обучение могат да бъдат платени по един от следните начини:

І. С банков превод от всяка търговска банка

  • По сметка на ФМИ - СУ “Свети Климент Охридски”:
   Българска народна банка - централно управление
   IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
   BIC: BN BG BG SD
или
  • По сметка на СУ “Свети Климент Охридски”:
   Българска народна банка - централно управление
   IBAN: BG52BNBG96613100174301
   BIC: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
Факултет (ако се използва централната сметка на СУ)

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

ІІ. В брой в касите на ФМИ или Ректората

На платилите по банков път студенти, студентската книжка се заверява  в стая 215, ФМИ.

 

 

Действия към документ