Лични средства
Вие сте тук: Начало Прием Кандидатстудентски курсове по математика

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика.

Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

Курсoвете са с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността им е 400 лева, които се внасят наведнъж в касата на ФМИ (ет. 2, каб. 215, от 10 до 12 ч. и от 13,30 до 16 ч. всеки делничен ден). След заплащане на таксата, записването се извършва в каб. 209. 

Плащането може да бъде извършено и по банковата сметка на ФМИ. Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена на курсиста и основание за плащане - "кандидатстудентски курс". След извършването на превода, записването става по телефона, на посочените по-долу телефони за информация.

Телефони за информация: 028161522, 028622373

Важно! Нов формат на кандидатстудентския изпит по Математика 1 от 2016/2017 уч.г.

Прием във ФМИ

 

  • От 22 април 2017 г. започна нов кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 6 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 7 седмици (преди втората кандидатстудентска изпитна сесия). Кандидатстудентите са разпределени в следните групи: Група 1,  Група 2
    Заб. От 6 май 2 група ще провежда занятията си в зала 310 на ФМИ.
  • От 14 януари 2017 г. започна кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно) в зала 308. Лектори са проф. дмн Недялко Ненов и гл. ас. д-р Диана Левченко. Курсът следва да приключи в рамките на 8 седмици (преди предварителните кандидатстудентски изпити през м. март).
  • От 19 ноември 2016 г. започна кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно) зала 307 на ФМИ. Лектори са доц. Юлиан Цанков и ас. Яна Алексиева. Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици.
  • От 15 октомври 2016 г. започна кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. 
    Разпределение по групи.
Действия към документ