Лични средства
Вие сте тук: Начало Прием Прием във ФМИ, бакалаври и магистри 3 1 Прием за ОКС "бакалавър"

Прием за ОКС "бакалавър"

Информация за кандидатстудентска кампания 2016/2017 уч. г. 
Валидирането на записите на документите за класиране ще бъде от 20 юни до 2 юли 2016 г. в Ректората на Софийския университет. 

От 2012г. във ФМИ се провежда кандидатстудентски изпит по математика в две равнища:

- Изпитът по "Математика I (математика първо равнище)" съответства на материала включен в учебниците по математика- първо равнище (задължителна подготовка). Не са включени теми по стереометрия, производна и граница на функция. Той е подходящ за всички ученици.
От 2016 година форматът на изпита се променя и съвпада напълно с този за матурата по математика:

  • 20 задачи с избираем отговор 1 от 4;
  • 5 задачи с отворен отговор (представя се само отговор);
  • 3 задачи с цялостно решение.

Като резултат от изпита кандидатите ще получат оценка, която важи за кандидатстване в СУ, като скалата за оценяване е сходна с тази на МОН.
Забележка: Ако кандидат-студентът отбележи правилно всички отговори на задачите с избираем отговор, ще получи оценка поне мн. добър 4,50.
Програма по Математика I Примерна тема.

- Изпитът по "Математика II (математика второ равнище)" ще бъде с приблизително досегашната трудност и включва всички теми от учебниците по математика - първо и второ равнище.
Програма по Математика II .   Примерна тема.

- Изпитите са с продължителност 4 часа. 

  • Кандидатстудентски изпити, 2016 г.

Математика II
20 март, 9.00 ч.

задачи
примерни решения

Математика I
27 март, 9.00 ч.

задачи отговори и примерни решения

Математика I
18 юни, 14.00 ч.

задачи отговори и примерни решения

Математика II
19 юни, 9.00 ч.

задачи примерни решения
          


Бакалавърски програми, за които ще има прием във ФМИ, балообразуване

Информатика
(редовно обучение)

Компютърни науки
(редовно обучение)

Софтуерно инженерство
(редовно обучение)

Информационни системи
(редовно обучение)
По избор:
с коефициент 3
изпит по
Математика II
или
с коефициент 2
(изпит по
Математика I
или
Матура по математика)
+
Оценка от дипломата
за средно образование
по математика
=

Бал
(24
максимален бал*)
Математика
(редовно обучение)

Приложна математика
(редовно обучение)

Статистика
(редовно обучение)

Математика и информатика
(редовно и задочно обучение)
По избор:
с коефициент 3
(изпит по
Математика I
или
изпит по
Математика II
или
Матура по математика)+
Оценка от дипломата
за средно образование
по математика=

Бал
(24
максимален бал)

 

Забележки: 
  1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по математика, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. Още за образуването на състезателен бал.
  2. *  Максимален бал 24 може да се достигне единствено, когато кандидат-студентът е положил успешно изпит по Математика II. В случай, че се е явил само на Математика I или се използва оценка от матура максималният бал е 18.

Телефони за повече информация:

9308 400; 9308 380; 9308 522; 9308 544

От "Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Кл. Охридски" за уч. 2016/2017 година":

Чл. 25. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география се признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит.

Чл. 25. (8На първенците от Националните олимпиади по математика, по информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсен изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.

Чл. 27. (1) Кандидат-студентите, завършили НПМГ с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

1. На положилите вътрешен изпит с оценка, не по-ниска от мн. добър (5.00) по математика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II за специалностите във Факултета по математика и информатика.

 Чл. 29. (3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на някое от националните състезания: Математически турнир „Атанас Радев”, Зимни математически състезания, Пролетни математически състезания, Есенен турнир по информатика, Зимни състезания по информатика, Пролетен турнир по информатика, Национално състезание по компютърни мрежи и на Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II за специалностите във Факултета по математика и информатика.

 Чл. 29. (4) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5,00) на Националното състезание по елементарна математика „Турнир проф. Борислав Боянов“, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.

 Чл. 30. (4) Кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от отличен (5.50) на кандидатстудентските изпити по математика ІІ, образуват максимален състезателен бал 24 за посочени от тях специалности във ФМИ.

 

АРХИВ на минали кампании

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...