Лични средства
Вие сте тук: Начало Прием ОКС "Магистър" прием Подаване на документи за кандидатстване за магистърските програми на ФМИ, 2016 г.

Подаване на документи за кандидатстване за магистърските програми на ФМИ, 2016 г.

 • В работните дни в периода 18.07.2016 – 22.07.2016 г. в отдел „Студенти” на ФМИ (ФМИ, стая 220).
  Приемно време на отдел „Студенти” за подаване на документи за кандидатстване (вкл. издаване на необходимите за кандидатстването уверения на випускници на ФМИ – СУ):
  9:30 – 12:00  и  13:30 – 16:30 ч.
 • В работните дни в периода 22.08.2016 – 02 07.09.2016 г, 16 ч. в отдел „Студенти” на ФМИ (ФМИ, стая 220).
  Приемно време на отдел „Студенти” за подаване на документи за кандидатстване (вкл. издаване на необходимите за кандидатстването уверения на випускници на ФМИ – СУ):
  9:00 – 12:00  и  13:00 – 16:30 ч.

Уверенията на випускниците на ФМИ – СУ, които ще се явят на държавен изпит през м. септември 2016 г., ще бъдат издадени служебно и добавени към останалите им документи за кандидатстване.

Таксите за участие в кандидат-магистрантския конкурс могат да бъдат платени:

 • в брой – в касата на ФМИ, стая 215 (в работни дни, в интервалите  9:00 – 12:00  и  13:00 – 16:00 ч.)

или

 • с банков превод от всяка търговска банка по сметка на ФМИ – СУ “Св. Климент Охридски”:
  Българска народна банка – централно управление
  IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
  BIC: BN BG BG SD

  При превода задължително се вписват:
  Трите имена на кандидата
  ЕГН на кандидата
  „Такса за участие в кандидат - магистрантски конкурс 2016 – ФМИ”


Състезателните изпити  
ще се проведат на 11.09.2016 г.(неделя) по предварително оповестен график.

Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...