Лични средства
Вие сте тук: Начало Проект “Разработване на програми за е-форми на дистанционно обучение във ФМИ” Курсове за обучение на преподаватели за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение

Курсове за обучение на преподаватели за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение

От 28 януари 2013 г. във ФМИ при СУ стартират курсовете за обучение на преподаватели за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение, организирани в рамките на проект
№ BG051PO001-4.3.04-0018 „Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”.

Курсовете ще се провеждат интензивно всеки ден от 14 до 19 часа, като техният списък и точен график са публикувани тук.

Групите са формирани на база на заявеното желание от колегите, които са попълнили проведената през ноември и декември 2012 г. анкета. Моля, ако бъдат открити несъответствия или непълноти, да сигнализирате на eliza@fmi.uni-sofia.bg за отстраняването им.

При наличие на интерес и желание за включване в курсовете от страна на колегите, които не са успели да попълнят анкетата, изпращайте своите заявки на eliza@fmi.uni-sofia.bg.

С оглед спазване на поставяните от Структурни фондове изисквания, всички които бъдат включени в обученията, е необходимо да попълнят заявление, с което декларират, че не са били обучавани и не се обучават в момента по курсове с избраната тематика. Затова молим всеки, който ще бъде обучаем в поне един от курсовете, да попълни и подпише прикачената бланка на заявление и до 28 януари да я предаде на Стефка Близнева, кабинет 203.

Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...