Лични средства
Вие сте тук: Начало Проект “Разработване на програми за е-форми на дистанционно обучение във ФМИ” Курсове за обучение на преподаватели за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение

Курсове за обучение на преподаватели за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение

От 28 януари 2013 г. във ФМИ при СУ стартират курсовете за обучение на преподаватели за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение, организирани в рамките на проект
№ BG051PO001-4.3.04-0018 „Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”.

Курсовете ще се провеждат интензивно всеки ден от 14 до 19 часа, като техният списък и точен график са публикувани тук.

Групите са формирани на база на заявеното желание от колегите, които са попълнили проведената през ноември и декември 2012 г. анкета. Моля, ако бъдат открити несъответствия или непълноти, да сигнализирате на eliza@fmi.uni-sofia.bg за отстраняването им.

При наличие на интерес и желание за включване в курсовете от страна на колегите, които не са успели да попълнят анкетата, изпращайте своите заявки на eliza@fmi.uni-sofia.bg.

С оглед спазване на поставяните от Структурни фондове изисквания, всички които бъдат включени в обученията, е необходимо да попълнят заявление, с което декларират, че не са били обучавани и не се обучават в момента по курсове с избраната тематика. Затова молим всеки, който ще бъде обучаем в поне един от курсовете, да попълни и подпише прикачената бланка на заявление и до 28 януари да я предаде на Стефка Близнева, кабинет 203.

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...