Лични средства
Вие сте тук: Начало Проект “Разработване на програми за е-форми на дистанционно обучение във ФМИ” Пресконференция, СУ "Св. Кл. Охридски", Ректорат, 22 ноември 2012 г.

Пресконференция, СУ "Св. Кл. Охридски", Ректорат, 22 ноември 2012 г.

 

Снимка 93 На 22 ноември 2012 г. от 14 ч. в Зала 1 на СУ "Св. Кл. Охридски", Ректорат
се състоя пресконференция, на която бяха публично оповестени осемте
проекта на 
СУ "Св. Кл. Охридски" по ОПРЧР и Европейския социален фонд,
схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно
обучение в системата на висшето образование”. На събитието
проф. д-р Красен Стефанов представи и проекта на ФМИ "
Разработване на
програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет
по математика и информатика”, договор № BG051PO001-4.3.04-0018.

 

 Снимка 66 Снимка 71 Снимка 94
 


Действия към документ