Лични средства
Вие сте тук: Начало За проф. И. Сосков Споделени чувства за проф. Иван Сосков

Споделени чувства за проф. Иван Сосков

От проф. Димитър Скордев

Уважаеми близки на професор Иван Сосков, уважаеми колеги и студенти!

Не ми е минавало никога през ума, че може да се случи да говоря за Иван Сосков по такъв тъжен повод. Напротив, мислил съм си, че някога, когато дойде времето за това, той би казал подходящи думи за мене при подобни обстоятелства. Съдбата прекъсна твърде рано жизнения му път и душата ми се бунтува срещу тази несправедливост.

Преди повече от тридесет години бях научен ръководител на Иван Сосков – най-напред на дипломната му работа, а след това на неговата докторантура. Научното ръководство на толкова способен млад човек като него съвсем не беше еднопосочен процес – то обогатяваше и мене с нови идеи и нов поглед върху нещата. От Иван Сосков съм научил много неща и след това, в частност основните умения при използване на компютри (по-възрастните колеги от катедрата вероятно си спомнят, че когато преди около четвърт век компютрите започнаха да навлизат в нашата работа, именно Иван Сосков положи основните грижи, за да придобием съответната грамотност). През изтеклите оттогава насам десетилетия в негово лице винаги съм виждал един доброжелателен и добронамерен колега с верен поглед върху ценностите в математиката, когото дълбоко уважавах и към когото изпитвах  най-приятелски чувства. Ненадейната му и преждевременна смърт създава огромна празнота в живота ми като математик.

Мисля, че чувства като моите изпитват мнозина. Професор Иван Сосков ни напусна в разцвета на творческите си сили, изпълнен с идеи и планове в областта на науката, на преподаването и на тяхната организация. Забележителните му приноси обаче остават, както и надеждата, че многобройните хора, които той е подготвил, ще успеят да продължат неговото дело.

Да бъде вечна паметта му!

проф. Димитър Скордев
(Текстът е подготен за Слово в памет на проф. Иван Сосков.)

----------------------------------------------------------------

От Prof. Dr. Valentina Harizanov, George Washington University

It is with great sadness and disbelief that I learn that our dear friend and collaborator Ivan Soskov is no longer with us. Ivan has made deep and lasting contributions to the fields of mathematical logic and theoretical computer science, especially in computability theory and computable structure theory.  I have known him since 1989, our scientific interests have overlapped, and I have used his work in my own research. More recently, Ivan played a key role in our American-Bulgarian scientific collaboration in computability, which resulted in the US National Science Foundation bi-national research grant. Ivan, together with the mathematical logic group in Sofia, has organized extremely successful international conferences at Sofia University, including the European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic in 2009, and Computability in Europe in 2011.

With deepest sympathy to his family, especially to Alexandra and Maria, to the Department of Mathematical Logic, Faculty of Mathematics and Computer Science, and the whole Sofia University,
Prof. Dr. Valentina Harizanov
Department of Mathematics
George Washington University
Washington, DC 20052

----------------------------------------------------------------

От Prof. Theodore Slaman, University of California, Berkeley

Dear All,
I am writing with sad news.  Our colleague Ivan Soskov died this weekend, suddenly and unexpectedly.
Not only a fine mathematician, Ivan was a fine man. 
Regards,
Ted
----------------------------------------------------------------

От Prof. Benedikt Loewe, University of Amsterdam

Dear Stela,
Let me say how shocked I was about the news: Ivan was one of the people who helped get the CiE series off the ground and we should remember him appropriately. The organisers of CiE 2013 in Milan have got the agreement of Springer to include an obituary in the LNCS volume of the conference. Production started five days ago and they have stalled the work on the preface for us right now.

Please give my personal heartfelt sympathy to everyone you meet in Sofia.

All the best wishes,

Benedikt

----------------------------------------------------------------

От проф. Андрей Морозов, Новосибирски Университет

"Algebra and Logic" mourn over the untimely death of Ivan Soskov and  present their condolences to the relatives of Ivan. He was a brilliant mathematician and a remarkable man.

Sobolev Institute of mathematics and Algebra and Logic, Novosibirsk

----------------------------------------------------------------

От проф. Вадим Пузаренко, Новосибирски Университет

Александра!
Мои соболезнования: Иван Сосков ушел из жизни, находясь в самом пике своей деятельности.
В моей памяти он всегда останется как замечательный человек и специалист по математической логике, который может и подсказать, и научить, и, если необходимо, отстоять свои воззрения. Это был замечательный математик и, прежде всего, замечательный человек. Скорбим вместе с вами.

Вадим Пузаренко

-----------------------------------------------------------------

От д-р Кирил Калев

С най-светлата християнска вест тази нощ ни застигна и жестоката, че малко след полунощ е починал нашият Соско...проф. д-р м.н. Иван Сосков, декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Изглежда Господ Бог го е обичал безкрайно, за да го прибере рано и неочаквано, след църковната служба, минути след Възкресение! Моят, нашият скъп и безценен приятел Иван, споделял житейския ни път от ученическата скамейка до днес. Съвършен мислител, преподавател, учен-математик със световна известност и признание в сферата на математическата логика. Сърцат бохем и център на компанията ни, незаменим събеседник, баща, съпруг! Ще те носим в сърцата си, скъпи приятелю!

Кирил Калев

-----------------------------------------------------------------

От Евтим Пъндев, Astea Solutions

Уважаема Г-жо Соскова,

Дълбоко съм потресен от внезапната смърт на Професор Сосков. Тъкмо тази сутрин се готвех да отговоря на неговото писмо от 12 април. Факултета по Математика и Информатика и индустрията по информационни технологии претърпяват една огромна загуба. В моите контакти с Професор Сосков имах щастието да открия човека и учения с широки хоризонти и далновидност.

Приеме моите най сърдечни съболезнования.

Ефтим Пъндев

-----------------------------------------------------------------

От Ясен Трифонов, Мусала Софт

Здравейте,

Като възпитаник на ФМИ съм шокиран от тази трагична вест. На този ден Софийски университет загуби един изключително ценен човек. Моля, приемете моите искрени съболезнования към Вас и Вашето семейство.

С уважение,
Ясен Трифонов.

-----------------------------------------------------------------

От CiE Newsletter No.69, May 16, 2013

Ivan was an invaluable participant in CiE from the very beginning, as conference PC member, as speaker, and as Co-Chair of the superb 2011 CiE conference in Sofia. He will be much missed, and we send deepest sympathy to his family, friends and colleagues in Sofia. Fuller tributes to Ivan will appear later, including a brief obituary in the LNCS Proceedings of CiE 2013 in Milan, facilitated by the publisher as the volume was in press.

S. Barry Cooper, President of the Association Computability in Europe

-----------------------------------------------------------------

Съболезнователен адрес от Института по математика и информатика, БАН

Съболезнователен адрес от колектива на Физически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски"

Съболезнователен адрес от BASSCOM

Съболезнования от Декана на Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

От екипа на CodeIT

Съболезнования от Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Факултет по математика и информатика

БНР Хоризонт

SOFIAUTRE.bg

CIO.bg

Dir.bg


Ако желаете да споделите своите чувства за проф. Сосков, моля пишете на draganova@fmi.uni-sofia.bg

Действия към документ