13-ти Национален конгрес по Теоретична и Приложна механика