44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics (АМЕЕ’18)”, 08.06. - 13.06.2018

От 08.06.2018 г. до 13.06.2018 г. в гр. Созопол се провежда 44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics (АМЕЕ’18)”, организирана от Факултета по приложна математика и информатика на Техническия университет, София. През последните седем години, Факултетът по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“ е съорганизатор на конференцията като в специалната сесия „Partial Differential Equations and Applications“, проф. Недьо Попиванов (заместник-председател на програмния комитет) традиционно кани изтъкнати чуждестранни специалисти. Те заедно със своите млади колеги обменят нови научни идеи в областта на приложенията на математиката в инженерните науки, икономика, биология и т.н. На откриването г-н Панайот Рейзи – кмет на град Созопол лично поздрави участниците, пожелавайки им ползотворна и успешна работа. Повече информация може да прочетете на уеб страницата на конференцията.

Снимки от конференцията