Администратори на ИС СУСИ и ИС "Авторите"

За преподавателите, служителите и докторантите във ФМИ

На долния адрес можете да изпращате въпроси и да получавате съдействие относно достъпа и използването на информационните системи СУСИ и "Авторите".

  1. Моля пишете на кирилица!
  2. Посочвайте три имена и катедра/звено - това ще ни улесни при локализирането Ви в системите.

Моля пишете на администраторите по електронната поща, а не чрез модула за съобщения в СУСИ! Адресът за връзка с администраторите (само за ФМИ) е: susi4_admin(ат)fmi.uni-sofia.bg.