Администратори на СУСИ за ФМИ

Изисквания към студентите

На този адрес можете да изпращате въпроси и да получавате съдействие относно достъпа и ползването на ИС СУСИ във ФМИ. 
За останалите факултети на СУ информация можете да прочетете тук.

Уважаеми студенти от ФМИ, когато пишете на администраторите на системата за ФМИ, моля, спазвайте следното:

 1. Пишете от факултетския (университетския) си електронен адрес - на писма от лични пощенски адреси администраторите няма да отговарят (освен когато става въпрос за проблем с акаунта/паролата)!
  Регистриране на пощенска кутия в университетската поща (системата ZIMBRA) става автоматично при първото влизане в пощата.
 2. Пишете на кирилица - на писма на латиница администраторите няма да отговарят!
 3. Във всяко писмо (което не е изпратено с Отговори/Reply) посочвайте три имена, факултетен номер, специалност (учебен план, магистърска програма) и курс - това е необходимо за локализирането Ви в системата.
 4. Когато проблемът е свързан с влизането в системата и евентуално получаване на (нова) парола:
  - задължително посочвайте и ЕГН - това е необходимо за контрол и сигурност; 
  пишете от (или посочвайте) личен електронен адрес, различен от университетския Ви, за да можете да получите на него новата парола!
 5. Обяснявайте ясно какъв е проблемът (въпросът, желанието) Ви; слагайте Subject на писмото.

Горното ще улесни администраторите в работата им и ще им помогне да Ви бъдат максимално полезни при ползването на системата.

Моля, пишете на администраторите по електронната поща, а не чрез модула за съобщения в СУСИ.

Адресът за връзка с администраторите на системата (само за  ФМИ) еsusi4_admin(ат)fmi.uni-sofia.bg