Акад. Никола Обрешков

Роден на 6 март 1896г. в гр. Варна. Починал на 11 август 1963г.

Завършва математика и физика в Софийския университет през 1920.

Доктор в университета в Палермо от 1932г.

Docteare еs sciences на Сорбоната от 1933г. 

Асистент по диференциално и интегрално смятане в Софийския университет от 1 октомври 1920г. до 31 март 1922г., редовен доцент в катедрата по висша алгебра от 1 април 1922г. до 31 март 1925г., извънреден професор от 1 април 1925г. до 6 декември 1928г., редовен професор и завеждащ катедрата по висша алгебра от 7 декември 1928г. до края на живота му. Директор на Математическия институт на БАН от 1951г. до края на живота му.

Чел е лекции по висша алгебра, теория на вероятностите, сумиране на разходящи редове, теория на числата. Чел е лекции по покана в университетите в Хамбург, Берлин, Женева, Рим, Палермо, Лайпциг, Дрезден и други. 

Научните му интереси и приноси са в областта на класическата алгебра, анализа, теория на вероятностите и математическата статистика, интегрална геометрия, топология, механика, математическа физика, теория на числата.

Действителен член на Българската академия на науките от 1945г.

Лауреат на Димитровската награда от 1950г.

Народен деятел на науката от 1963г.

В израз на уважение и признателност към делото на Никола Обрешков след смъртта му бе учредена награда "Н. Обрешков", която се присъжда за особени приноси в областта на физико-математическите науки.