Анкетите за обратна връзка от студентите вече са налични в системата Moodle

Уважаеми студенти,

Любезно Ви каним да се включите в анкетното проучване на дисциплините, които слушахте през този семестър във ФМИ.

Целта е да получим обратна връзка за мнението Ви за курсовете. 

Анкетите са налични за всички дисциплини в системата Moodle на адрес http://learn.fmi.uni-sofia.bg.

Те ще бъдат достъпни за попълване до края на семестъра, след което ще бъдат затворени. Резултатите от тях ще бъдат направени достъпни за титулярите на дисциплините след приключването на сесията и предаването на всички протоколи.

Анкетите са кратки и позволяват попълване в рамките на няколко минути, включително и чрез мобилно устройство.

Инструкция за попълване на анкетите може да бъде намерена на адрес: https://1drv.ms/p/s!ArVhb7o_XqnAjfcKZXLP1-GRqAPu9w.

Предварително Ви благодарим за участието в анкетното проучване.

Деканат