Анкетно изследване за нагласата на бакалаврите към дистанционна форма на обучение

Уважаеми студенти,

Центърът за дистанционно обучение при СУ „Св. Климент Охридски” провежда анкетно изследване сред бакалаврите за техните нагласи към дистанционната форма на обучение. Тези изследвания са ценни в много отношения и се изискват при институционална акредитация.
Линкът към онлайн анкетата е следния: https://www.surveymonkey.com/r/BHT5752

Благодарим ви за участието в това изследване!

Екипът на Центъра за дистанционно обучение