Истории

Държавен изпит (част теория) - допускат се следните студенти от направление 4.5 Математика, 6.08.2020

От проведения на 05.08.2020 г. Държавен изпит (част  задачи) за направление 4.5 Математика,  до Държавен изпит (част теория) на 06.08.2020 са допуснати студентите със следните факултетни номера:

спец. ПМ - 31446, 31475, 31486, 31487, 31488, 31506;
спец. Математика - 11216, 11280;
спец. Статистика - 103, 163, 169, 173.

Оценките ще се нанасят на 06.08.2020г от 16.00 в кабинет 518.

Учебен отдел

Заповед РД 19-307/31.07.2020 във връзка с признаване за успешно завършена 2019/2020 уч. г.

Ректорът на СУ "Св. Кл. Охридски" издаде заповед РД 19-307/31.07.2020, която допълва т. 7 (където е добавен и ФМИ) на

Страници

Subscribe to RSS - блогове