Истории

Записване или потвърждаване на новоприетите магистри, зимен прием 2020/2021

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 25 септември 2020 г. след 14 часа. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втори етап на класиране.

Решения на ДС на ФМИ, схема за провеждане на учебните занятия през зим. сем., 2020/2021

Във връзка с т. 5.1 от Заповед РД-19-343/16.09.2020 на Ректора на СУ, ЗВО, заповедите на МЗ, решенията на АС на СУ от 16.09.2020 г. и ФС на ФМИ от 17.09.2020 г. деканският съвет на ФМИ прие следните решения:

Прием за ОКС "Магистър" 2020/2021 - класиране и записване

Информация за класирането на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена на 25.09.2020 г. след 14 часа на сайта на ФМИ.

Записването на приетите студенти ще бъде  от 28.09.2020 г. до 30.09.2020 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220.

За повече информация – следете на сайта на ФМИ.

Страници

Subscribe to RSS - блогове