Истории

Заповед № РД-19-343/16.09.2020 на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ във връзка с ограничаване опасността от COVID-19

С текста на заповед № РД-19-343/16.09.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) може да се запознаете тук.

Резултати от Държавен изпит, направление 4.5 Математика (част задачи)

От проведения на 16.09.2020 г. Държавен изпит за направление 4.5 Математика (част задачи) до изпит част теория на 17.09.2020  НЕ СЕ ДОПУСКАТ

студентите със следните факултетни номера: спец. ПМ - 30235, 31470, 31496, 31473.

Всички останали студенти са допуснати до изпит част теория.

Оценките ще се нанасят на 17.09.2020г след 15.00 часа пред  кабинет 518.

Страници

Subscribe to RSS - блогове