Истории

Заявления за явяване на изпити от минали години за септемврийска изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. , по е-поща

Заявленията за явяване на изпити от минали години за септемврийска поправителна  изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. ще се подават по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой изпити от двете изпитни сесии-зимна и лятна (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти - studenti@fmi.uni-sofia.bg.

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Ася Русева, 30.07.2020

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика (Геометрия)".

Кандидат: доц. д-р Ася Русева
Тема: “ Крайни геометрии и кодове”
Кога: 30 юли 2020г., 16:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ

Публична защита на дисертационен труд на Тихомир Тенев, 29.07.2020 в Discord

За придобиване на научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“ – Софтуерни архитектури .

Страници

Subscribe to RSS - блогове