Истории

ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия (ИД), зимен семестър 2020/2021

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (избираеми дисциплини (ИД)) на ОКС "Бакалавър" за зимен семестър на 2020/2021 уч.г.

За студентите от ОКС ”Бакалавър” - И2, И3 и КН 3.1. има промяна в броя на административните групи

Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини. Промяната се отнася за:

ОКС ”Бакалавър”, специалност Информатика, 2-и курс 

ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия (ЗД), зимен семестър 2020/2021

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (задължителни дисциплини (ЗД)) на ОКС "Бакалавър" за зимен семестър на 2020/2021 уч.г.

Страници

Subscribe to RSS - блогове