Блог на draganova

Допълнително обучение по Математически анализ, подготовка за Държавен изпит, спец. ПМ и Стат, 22.06.2018

На 22 юни 2018 г. (петък) от 17 часа в зала 311 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ - подготовка за Държавен изпит  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Публична защита на дисертационен труд на Калоян Йовчев, 25.07.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”, докторска програма „Информационни технологии“.

Кандидат: Калоян Мариянов Йовчев

Тема: “Итеративно самообучение за управление на манипулационни роботи”

Кога: 25 юли 2018 г., 10:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит Математика II, 17.06.2018

На 17 юни 2018 г. се проведе кандидатстудентският изпит Мaтематика Iот втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2018/2019 учебна година със следните:

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova