Блог на draganova

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Ася Русева, 30.07.2020

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика (Геометрия)".

Кандидат: доц. д-р Ася Русева
Тема: “ Крайни геометрии и кодове”
Кога: 30 юли 2020г., 16:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ

Публична защита на дисертационен труд на Тихомир Тенев, 29.07.2020 в Discord

За придобиване на научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“ – Софтуерни архитектури .

Допълнителна дата за изпит по "Съвременна физика (Класическа електродинамика)", 28.07.2020

Допълнителна дата за изпит по дисциплината "Съвременна физика (Класическа електродинамика)" за специалности Приложна математика 3 курс и Математика 3 курс е на 28.07.2020г от 10.00 часа в зала 326 ФМИ.

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova