Блог на draganova

Семинар „Математическо моделиране”, 3.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Анкети със студентите от ФМИ за обратна връзка, 2019/2020

Анкетирането ще бъде осъществено в периода от 01.06. до 13.06.2020 г. и е свързано с оценка на обучението по изучаваните от студентите от ФМИ учебни дисциплини. Всеки студент има право да попълни само една анкета за всяка конкретна, изучавана от него дисциплина. Анкетната карта за този семестър е подходящо променена, така че да включва и въпроси относно дистанционното обучение

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova