д-р Мира Бивас от ФМИ - лауреат на стипендията "За жените в науката" , 2018

На 31.10.2018 г.,  на официална церемония пред Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"  вицепрезидентът Илияна Йотова връчи награди по стипендиантската програма  "За жените в науката" за 2018 г.

  Лауреатите за 2018 година са: 

  д-р Магдалена Баймакова от Военномедицинската академия,
  д-р Мира Бивас
от Факултета по математика и информатика на Софийския университет и
  Института по математика и информатика на БАН и
  д-р Мирослава Недялкова от Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

  

      

 Кратко представяне на д-р Мира Бивас
Д-р Мира Бивас е главен асистент в катедра „Математически анализ“ на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и в Института по математика и информатика на БАН. Има завършена магистърска степен по приложна математика (оптимизация) във Факултета по математика и информатика. През 2017 г. отново там защитава докторантура по математика (математически анализ) на тема „Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част“.  
Интересът на д-р Бивас към математиката датира от гимназиалните ѝ години и към днешна дата научните ѝ интереси са в областта на оптимизацията - негладък анализ, диференциални включвания и оптимално управление. 
Проектът, с който д-р Бивас печели стипендията „За жените в науката“  е на тема "Тангенциална трансверсалност във вариационния анализ".
 

Честито!

Още за церомонията от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"