Записване на новоприети студенти след първи етап на класиране или потвърждаване за следващо класиране, прием за ОКС "Бакалавър" 2024

Дати за записване – първи етап на класиране:
12.07.2024г. (петък), за всички специалности,
15.07.2024г. (понеделник) до 19.07.2024г. (петък),  за всички специалности.

/СЪБОТА И НЕДЕЛЯ СА НЕРАБОТНИ ДНИ/

Записването се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:

1. Заплащане на семестриална такса (за специалностите, където се изисква такава) – таксите се заплащат по банков път, като при записването се носи платежното нареждане

Семестриални такси:  /за първия семестър/
- За спец. Информатика, Информационни системи, Софтуерно инженерство и Компютърни науки е 450 лв. – държавна поръчка. Платено обучение – 2823 лв. 
- За спец. Математика, Статистика, Математика и информатика /редовна и задочна форма/, Приложна математика, Анализ на данни – държавна поръчка не се заплащат такси

2. Закупуване на документи за записване (студентска книжка, формуляр за записване на студенти, формуляр за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение, ненавършили 26 години) в книжарницата, която се намира на спирката на автобусите  №94 и №102, при Химически факултет , във фоайето на ФМИ и в касата на ФМИ.

Формулярът за записване на студенти и формуляр за здравно осигуряване могат да се изтеглят, попълнят, разпечатат и депозират при записването.

3. Попълване на документите в шатрите, които ще бъдат поставени в двора на ФМИ, където на разположение ще са студенти, които ще помагат на новопостъпилите да попълнят документите.

4. Записване в кабинет 221. 
Приемно време за периода на записване: 
От 8:30 до 12:00. и от 12:30 до 17:00ч. 

Потвърждаването за следващо класиране (ако има такова) ще става в кабинет 221, задължително се носи оригиналната диплома, която се оставя до окончателното записване на студента или отказ от класиране. Необходимо е да се попълни Декларация за участие в следващ етап от класирането.

Студентите трябва да носят:

 • Една снимка паспортен формат;
 • Лична карта или пълномощно;
 • Оригинал и задължително копие на дипломата за средно образование;
 • Платежно нареждане за платена семестриална такса;
  Банкова сметка в лева на ФМИ СУ ”Св. Кл. Охридски”:
  IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
  BIC BNBGBGSD
  БНБ ЦУ
 • Заявена електронна студентска карта на СУ.
  Студентите заявяват издаване на задължителна електронна студентска карта в Картовата система на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – cards.uni-sofia.bg, като за вход използват имейл адреса от регистрацията си в системата за кандидатстудентската кампания (КСК) и парола ЕГН.
  Заявените карти се заплащат чрез банков превод по сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ или чрез ePay/EasyPay. При записването си студентите представят разпечатка от системата на заявената студентска карта.
  Видове карти в СУ.

Забележка, отнасяща се за класиралите се кандидат-студенти: Незаписалите се и непотвърдили участието си в следващо класиране кандидат-студенти отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права.

За допълнителна информация може да се обаждате на: 
+359 2 8161 542,  +359 2 8161 545,  +359 2 8623 483