Денят на народните будители (1 ноември 2017) е неприсъствен и неучебен ден

1 ноември 2017 г. - Ден на народните будители ще бъде неприсъствен и неучебен ден за всички преподаватели, студенти и служители на СУ "Св. Кл. Охридски"

Заповед на Ректора