Академичен състав

  • Доцент, Доктор
    Ръководител катедра
    Заместник-декан научно-изследователска и международна дейност, докторанти