Дипломи за випуск 2019/2020

За изготвяне на дипломите на бакалаври и магистри (за тези придобили ОКС бакалавър или магистър през уч.2019/2020г.), които желаят да им бъдат връчени  тържествено е необходимо:

  1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/ 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срокът  за подаване на необходимите документи е до 02.10.2020г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб.221.

Отдел „Студенти“ на ФМИ