Договори на хоноруваните преподаватели за зимен семестър 2019/2020, 12-20.09.2019

В периода от 12 септември до 20 септември 2019 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за зимния семестър на  2019/2020 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

  • на 12 и 13 септември катедри: Алгебра, ВОИС, Геометрия, ДУ, КАТ
  • на 16 и 17 септември катедри: ИС, ИТ, КИ
  • на 18 и 19 септември катедри: МА, МЛП, МРМ, ОМИ
  • на 20 септември катедри: СТ, ЧМА.

Учебен отдел