Докторанти, допълнителен прием 2019/2020 - изпит по специалността