Допълнения в "Ръководство за ПФОЗИЕС във ФМИ"

Направени са следните допълнения и обновления в "Ръководство за ПФОЗИЕС във ФМИ":

  • от стр. 15 до стр. 28 - "Ръчна настройка на камера";
  • стр. 59 и стр. 60 - редактирани и  допълнени с бърз бутон към "Ръчна настройка на камера";
  • i-бутон на всички страници (без заглавната) - за контакт с екипа на ЛИО.