Допълнителен конкурс за селекция за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ , летен сем. 2020/2021 г.,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2020/2021 година.

Информация и указания за кандидатстване за конкурса, както и обявените места по университети може да намерите на сайта на програма Еразъм+

Кандидатстване:
Къде: отдел "Международно сътрудничество"  на имейл  erasmus@admin.uni-sofia.bg.
Срок: 4.09.2020 - 12.10.2020