Допълнителен прием на документи за кандидатстване за ОКС“Магистър“, 2019/2020

Онлайн системата за кандидатстване-зимен прием 2019/2020 уч. г. за магистърските програми във ФМИ ще бъде отворена до 27.09.2019 г. за кандидати, които са пропуснали обявените срокове за кандидатстване. Те могат да се регистрират и да участват във второ класиране само за обучение срещу заплащане в магистърски програми, които не изискват явяване на изпит.

Инструкция за кандидатстване