Допълнително краткосрочно обучение по ЕАИ

Нa 2 юни 2017 г. (петък) от 11 часа в зала 601  на ФХФ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ЕАИ за студентите от специалност ''Компютърни науки'' 1 курс, 1 поток. 

Лектор: Георги Шопов.