Допълнително обучение по Аналитична геометрия за специалност ПМ

Нa 18 януари 2017 г. (сряда) от 15 часа в зала 601 на ФХФ и на 21 януари 2017 г. (събота) от 15 часа в зала 601 на ФХФ ще се проведат допълнителни краткосрочни обучения по Аналитична геометрия за студентите от специалност ''Приложна математика'', 1 курс. Лектор: Станислав Иванов.