Допълнително обучение по БД, подготовка за държавен изпит, спец. КН, 4 курс, 08.06.2019

На 08.06.2019г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по БД за държавен изпит на специалност Компютърни науки, четвърти курс.

Обучението ще е в зала 326 във ФМИ с лектор гл. асФилип Петров.

Програма ЕОС