Допълнително обучение по ДИС I, спец. КН, първи курс, втори поток, 25.11.2017

На 25.11.2017 г. (събота) от 13:00 до 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДИС I за специалност КН, първи курс, втори поток. 
Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Силви-Мария Гюрова.