Допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит, спец. КН, 07.07.2018

На 07.07.2018 (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит за специалност Компютърни науки. Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС